U kunt via een verwijzing (persoon of instantie) of vanuit uzelf contact opnemen met Renate, Vrijspel praktijk voor speltherapie.

kort oriënterend gesprek

Voorafgaand aan de therapie zal er een (telefonisch) kort oriënterend gesprek zijn. In dit gesprek zal duidelijk worden of speltherapie een goede weg kan zijn. Renate zal aan het eind van het gesprek een advies uitbrengen over welke werkwijze het beste past bij uw zorgen en/of problemen rondom u en uw kind.
Als speltherapie passend is wordt u gevraagd een intakeformulier in te vullen en deze retour te zenden naar Renate.

intakegesprek

Daarna wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit eerste gesprek vraagt de speltherapeut u naar het levensverhaal van uw kind en naar de zorgen en/of problemen die er zijn. Wanneer uw kind al eerdere hulp/onderzoeken heeft gehad is het handig deze informatie vooraf te delen met de speltherapeut. Dit intakegesprek kan plaatsvinden in de praktijk of bij u thuis. Eventueel kan dit ook in de avonduren plaatsvinden.