• Facturen worden maandelijks via de mail verstuurd.
  • Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn onder vermelding van het factuur- en relatienummer.
  • Bij niet tijdige betaling kunnen rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht.
  • Indien een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden, wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 75% van de sessie in rekening gebracht.