Soms raken kinderen uit balans. Op zo’n manier dat het hen niet meer lukt om zelfstandig het evenwicht te hervinden. U als ouders/verzorgers merkt dat uw kind teruggetrokken is of juist drukker dan normaal, sneller prikkelbaar is of veel ruzie maakt, slecht slaapt, buikpijn heeft of een andere lichamelijke klacht die moeilijk te verklaren is. Ook bedplassen, huilerig zijn, angstige dromen en zich moeilijk kunnen concentreren, zijn veel voorkomende problemen.

Als ouder maak je je zorgen om je kind en je hebt dan ook al van alles geprobeerd. Dan is hulp van buitenaf soms nodig en welkom. Speltherapie kan dan een passende behandelwijze zijn.

Speltherapie is een laagdrempelige vorm van psychotherapie voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 11 jaar. Praten over wat hen dwars zit is voor veel kinderen erg moeilijk. In Speltherapie wordt spel gebruikt. Spel is de taal van kinderen. Spelen is voor een kind een natuurlijke manier van communiceren. De speltherapeut zal zich verplaatsen in het kind en zijn spel. Door mee te spelen en te observeren leert de therapeut de speeltaal van het kind begrijpen.

Samen met de speltherapeut gaat het kind tijdens het spelen kijken naar zijn beleving in verschillende situaties en gaan ze samen op zoek naar hulpbronnen binnenin het kind, zodat er een (her)nieuw(d) evenwicht gevonden kan worden. In de spelkamer kan een kind zichzelf zijn. Het zal even helemaal los zijn van thuis, opvang of school; het kind zal eventjes vrij zijn van eisen of verwachtingen. In de spelkamer creëert het kind zijn eigen vrije wereld en daarbinnen is alles mogelijk. De speltherapeut zorgt voor de veiligheid en het vertrouwen. Vrijspel praktijk voor speltherapie biedt een veilige en vertrouwde plek voor uw kind en u als ouder(s).