Een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende pakketten. Informeer altijd voorafgaand aan de behandeling of uw zorgverzekeraar de behandelingen vergoedt.

BTW-ID NL22022985B11
Kamer van Koophandel nummer 73010332
NIBIG klachten en geschillencommissie 529907

Ik ben als geregistreerd lid aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS). Het NVVS is per 2017 aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Een verwijsbrief van uw huisarts is niet nodig voor de zorgverzekeraar.

Wilt u met uw kind dit jaar gebruik maken van speltherapie kijk dan via onderstaande link in de zorg-wijzer of het vergoed wordt.
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie