Loading...

Vergoedingen

Vergoedingen 2020-11-17T10:30:51+00:00

Een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende pakketten. Informeer altijd even of uw zorgverzekeraar de behandelingen vergoedt.

De volgende codes zijn van belang als u vergoeding aanvraagt bij uw zorgverzekering:


 FVB lidnummer

109664

 Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

190060R

 AGB code zorgverlener

90106177

 AGB code onderneming

90065400

 Kamer van Koophandel nummer

73010332

NIBIG klachten en geschillencommissie

529907

Ik ben als geregistreerd lid aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS). Het NVVS is per 2017 aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Een verwijsbrief van uw huisarts is niet nodig voor de zorgverzekeraar.

De nieuwe zorg vergoeding voor speltherapie 2021 is bekend. Wilt u met uw kind aankomend jaar gebruik maken van speltherapie kijk dan via onderstaande link in de zorg-wijzer of het vergoed wordt.
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie