Loading...

Vergoedingen

Vergoedingen 2021-10-14T18:32:20+00:00

Een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende pakketten. Informeer altijd even of uw zorgverzekeraar de behandelingen vergoedt.

De volgende codes zijn van belang als u vergoeding aanvraagt bij uw zorgverzekering:

FVB lidnummer109664
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)190060R
BTW-IDNL22022985B11
Kamer van Koophandel nummer73010332
NIBIG klachten en geschillencommissie529907

Ik ben als geregistreerd lid aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS). Het NVVS is per 2017 aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Een verwijsbrief van uw huisarts is niet nodig voor de zorgverzekeraar.

De nieuwe zorg vergoeding voor speltherapie 2022 is bekend. Wilt u met uw kind aankomend jaar gebruik maken van speltherapie kijk dan via onderstaande link in de zorg-wijzer of het vergoed wordt.
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie