Speltherapie is er voor kinderen tussen de 3 en 11 jaar die moeite hebben bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld:

 • Verandering van thuissituatie scheiding van ouders, geboorte broertje of zusje
 • Verlies en rouw: overlijden van een dierbare
 • Verhuizing
 • Mishandeling of getuige daarvan zijn
 • Fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing
 • Ziekte, een beperking, NAH of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden

 

Een kind kan moeilijkheden ervaren in zijn sociale ontwikkeling:

 • Moeite hebben in het omgaan met leeftijdsgenoten (niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag)
 • Pesten of gepest worden
 • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, boos zijn of teruggetrokken zijn).

 

Ook kunnen er door een kind moeilijkheden ervaren worden in de emotionele ontwikkeling: 

 • Te weinig zelfvertrouwen hebben
 • Negatief zelfbeeld hebben
 • Moeite met het uiten van verschillende emoties
 • Het leren omgaan met zijn of haar (lichamelijk, verstandelijk of visuele) beperking