Beginfase

Na het intakegesprek is de volgende stap dat uw kind 3 tot 5 keer komt spelen in de spelkamer. Deze fase staat in het teken van elkaar leren kennen, een vertrouwensband opbouwen en observatie. Uw kind zal in deze fase de veiligheid en vertrouwdheid ervaren in de speltherapeut, de spelkamer en in de spelmaterialen die in de ruimte te vinden zijn.

Na deze 3 tot 5 spelmomenten zal er een gesprek met u als ouders/verzorgers plaatsvinden.  In dit gesprek zal Renate, de speltherapeut haar bevindingen uit de spelmomenten delen. Hierna worden er gezamenlijke afspraken en doelen met u, ouders/verzorgers, opgesteld.
Soms kan het nuttig zijn om ook contact te zoeken met derden, bijvoorbeeld met de school van het kind. Dit contact zal eveneens plaatsvinden in deze fase en altijd in overleg met u, de ouders/verzorgers.

 

Middenfase

In deze volgende fase zal uw kind wekelijks naar de spelkamer komen. De spelsessies zullen 45 minuten duren. In de spelkamer kan uw kind spelen met allerlei soorten speelgoed. De speltherapeut en uw kind leren elkaar steeds beter kennen, zodat er een therapeutische relatie ontstaat die zich kenmerkt door veiligheid en vertrouwen. In deze fase van de therapie vindt er verdieping en verwerking plaats. Doordat er een vertrouwensrelatie is opgebouwd ervaart uw kind de veiligheid om moeilijke thema’s uit te spelen.
De speltherapeut zal in deze fase uw kind ondersteunen en bekrachtigen in zijn spel. Uw kind zal ook in deze fase bepalend zijn en laten zien waar hij/zij behoefte aan heeft. 
Deze fase zal uit 10 tot 15 therapeutische sessies bestaan. 

Na ongeveer 5 spelmomenten zal er een oudergesprek plaatsvinden. Samen met u, de ouders/verzorgers, wordt er besproken hoe het gaat met uw kind. Zijn er voldoende veranderingen bij uw kind zichtbaar. Is dit het geval, dan zal de therapie worden afgebouwd. Bij onvoldoende verandering zal er samen met u gekeken worden wat uw kind nodig heeft om tot meer ontwikkeling te komen. In overleg met u, de ouders/verzorgers, zal gekeken worden hoe deze eindfase eruit komt te zien.

 

Eindfase

In deze fase zal de speltherapeut tijdens de spelsessies samen met uw kind terugkijken, en zal er ook vooruit worden gekeken. De therapie richt zich op het vasthouden en verstevigen van wat uw kind geleerd heeft. De transfer naar de omgeving (thuis, school) wordt gemaakt. Aan het eind van het therapieproces volgt een verslag.